ابزار امتیاز دهی

پشتیبانی

برآورد هزینه رایگان با ارسال فایل به تلگرام مرکز 09119000305
فا تولز - ابزار رایگان وبمسترساخت حرفه ای کد متن متحرک

مقالات ترجمه شده رشته های فنی مهندسی

۱۳۹۶/۱/۱۳ یکشنبه
(1)
(1)
مقالات ترجمه شده رشته های فنی مهندسی
مقالات ترجمه شده رشته های فنی مهندسی
 Surface and downhole shear wave seismic methods for thick soil site investigations
 
 روش های لرزه ای موج برشی سطحی و درون چاهی برای تحقیقات خاک ضخیم سایت

رشته : عمران 
تعداد صفحات انگلیسی : 11
تعداد صفحات فارسی ترجمه شده : 17
قیمت : 10000 تومان
 
چکیده مقاله : 
اطلاعات سرعت - عمق موج برشی برای پیش بینی پاسخ حرکات زمین در زلزله ها در نواحی که پوشش خاک قابل توجهی برروی بستر سنگی ضخیم وجود دارد،مورد نیاز است.بجای برآورد این پارامتر بحرانی ،این موضوع می تواند با استفاده از مجموعه روش های سطحی (غیر تهاجمی) و درون چاهی(تهاجمی) اندازه گیری شود.سرعت های موج برشی از اندازه گیری سطحی می تواند با استفاده از روش های انعکاس SH بدست آید.طول های آرایه با طول 1000m و عمق نفوذ 250m در برخی مناطق بدست آمده است.روش های انعکاس موج برشی با وضوح بالا با استفاده از روش نقطه میانی مشترک می تواند سطح روباره –بستر سنگی و همچنین مرزهای منعکس کننده در روباره نشان داده شود.
بنابراین اطلاعات بازتاب می تواند برای بدست آوردن براورد های مستقیم دروه های اساسی سایت از بازتاب های موج برشی بدون نیاز به اندازه گیری سرعت موج برشی میانگین و ضخامت کل سرباره تحکیم نیافته بالای سطح سنگ بستر مورد استفاده قرار گیرد.اندازه گیری های دقیق سرعت های موج برشی عمودی می تواند با استفاده از نفوذ سنج در رسوبات نرم یا با یک آرایه ژئوفون در یک گمانه بدست آید.مثال هایی از سایت های خاک ضخیم در کانادا نوع اطلاعات سرعت برشی که می تواند با روش های ژئوتکنیک بدست آید را نشان می دهد و این داده ها می تواند برای تامین بررسی اولیه در پاسخ زمین لرزه پیش بینی شده برای سایت های ضخیم خاک مورد استفاده قرار گیرد.
 
 

 
Properties of high performance concrete made with recycled fine ceramic and coarse mixed aggregates

خصوصیات بتن با عملکرد بالا ساخته شده با مصالح دانه ای ریز دانه و درشت دانه سرامیکی بازیافتی
 
رشته : عمران 
تعداد صفحات انگلیسی : 9
تعداد صفحات فارسی ترجمه شده : 27
قیمت : 12000 تومان

ترجمه چکیده :

ابزار گوناگونی برای تبدیل ضایعات به مصالح دانه ای بازیافتی وجود دارد. در این مطالعه مواد باطله از تخریب- های ساختمان و همچنین صنعت سرامیک سازی بدست می آیند ( این مواد برای تولید مقادیر بالای ضایعات سرامیکی بازیافتی شناخته شده اند).بتن های با عملکرد بالا (HPC) با استفاده از مصالح دانه ای سرامیکی ریز دانه (FCA) با جایگزینی 15% و 30% ماسه طبیعی و با استفاده از 20% ،50% و 100% مصالح دانه ای مخلوط درشت دانه (CMA) با جایگزینی مصالح دانه ای طبیعی درشت دانه بدست امده اند.خواص فیزیکی ،مکانیکی و دوام بتن های سنگ دانه ای بازیافتی تعیین شده و با نتایج بتن معمولی مقایسه شده اند.نتایج نشان داد که بتن تولید شده با 30% FCA دارای خواص فیزیکی یا پایایی (دوام) مشابه با بهتری از بتن های معمولی میباشند. بتن تولید شده با 20% CMA ،دارای مقاومت فشاری مشابه با بتن معمولی با عملکرد بالا 100Mpa است.در 180 روز عمل اوری بتن های تولید شده با بالای 50% CMA ،خطر خوردگی کمی بدست آمده است.

 
Structural reliability analysis on the basis of small samples: An interval quasi-Monte Carlo method

تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سازه بر اساس نمونه های کوچک: یک روش فاصله شبه مونت کارلو
 
رشته : عمران 
تعداد صفحات انگلیسی : 13
تعداد صفحات فارسی ترجمه شده : 23
قیمت : 15000 تومان
 

ترجمه چکیده :

در عمل، تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سازه اغلب براساس داده های محدود انجام شده است.تحت این شرایط، مشکلات عملی در شناسایی توزیع های منحصربه فرد به عنوان ورودی برای تجزیه و تحلیل احتمالاتی وجود دارد. اما انتخاب واقع بینانه ورودی احتمالی برای کیفیت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان بسیار مهم است.این مشکل را می توان در استفاده از مجموعه ای کامل از توابع توزیع قابل قبول به جای یک توزیع منفرد برای متغیر تصادفی بر اساس داده های محدود مشخص نمود.طبیعت نامطمئن اطلاعات موجود در ورودی احتمالی منعکس شده است.توزیع احتمال مبهم می تواند با یک جعبه احتمالاتی مدل گردد. به عنوان مثال،مرزهای تابع توزیع تجمعی برای متغیر تصادفی است.
روش های مبتنی بر نمونه گیری برای انجام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان با جعبه احتمالاتی می تواند مدل گردد.با این حال، نمونه برداری مستقیم از جعبه احتمال نیاز به تعداد زیادی ازنمونه ها دارد. هزینه محاسباتی می تواند برای هر شبیه سازی موجود درتجزیه و تحلیل فاصله بسیار بالا باشد. این مطالعه روش شبیه سازی شبه مونت کارلو فاصله را برای محاسبه مناسب مرزهای ساختار احتمالات شکست پیشنهاد شده است.این روش شناسی براساس توالی قطعی اختلاف- پایین است که منظم تر از(شبه) نقاط تصادفی توزیع شده در شبیه سازی مستقیم مونت کارلومی باشد. کارایی و دقت روش موجود با استفاده از دو نمونه نشان داده شده است . مفاهیم  قابلیت اطمینان روش های مختلف برای ساخت جعبه های احتمال از طریق نمونه مورد مطالعه قرارگرفته است.


 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی

(پرداخت آنلاین (دریافت آنی فایل ترجمه شده 

 
 
Response of Damped Orthotropic Stiffened Plates Subjected to a Stepped Triangular Blast Loading

پاسخ صفحات تقویت‌شدهارتوتروپیک میرا شده در مقابل یک بارگذاری انفجاری مثلثی پله ای
 
رشته : عمران 
تعداد صفحات انگلیسی : 8
تعداد صفحات فارسی ترجمه شده : 11
قیمت : 8000 تومان
ترجمه چکیده :

پاسخ مؤلفه‌های سازه ای در معرض یک بارگزاری انفجاری مثلثی پله ای یکی از موضوعات پرکاربرد تحقیقاتی می‌باشد .بیشترین تحقیقات برروی پاسخ صفحات تحت بارگذاری ضربه‌ای متمرکز شده‌اند . پیچیدگی این مسئله قابلیت ارزیابی آن را هنگامی که تأثیرات ناشی از پیکربندی پشت‌بندها( استیفر) و تأثیرات میرای ساز در نظر گرفته شود ، افزایش می‌یابد . در این مقاله  رفتار صفحات میراشده باپیکر بندی‌های مختلف پشت‌بندها در مقابل بارگذاری مثلثی پله ای تشریح شده است .هدف از این پژوهش تعیین پاسخ دینامیکی صفحات اروتروپیک(دارای محوراصلی عمودی) تقویت‌شده در مقابل بارگذاری انفجاری مثلثی و تعیین تأثیرات پیکربندی و مدت زمان بارگذاری انفجاری در شکست صفحات می‌باشد. تاثیر فرکانس‌های طبیعی صفحه اروتروپیک در معادله غیر جبری به دست آمده و توابع ویژه سیستم با استفاده از روش اصلاح شده بولوتین MBM)) حاصل شده‌اند .بارگذاری انفجاری مثلثی پله ای با استفاده از روش انتگرال‌گیری دو هامل برای یافتن پاسخ دینامیکی کل سازه انتگرال گیری شده است .نتایج عددی دید تازه ای از تاثیر پیکربندی پشت‌بندها ،میرای سازه و مدت زمان بارگذاری انفجاری در پاسخ صفحه ارائه نموده است.
 
 
Response of Vertical Wall Structures under Blast Loading by Dynamic Analysis

پاسخ سازه های دیوار قائم تحت بارگذاری انفجاری با آنالیز دینامیکی
 
رشته : عمران 
تعداد صفحات انگلیسی : 9
تعداد صفحات فارسی ترجمه شده : 13
قیمت : 9000 تومان
 
ترجمه چکیده : 
 
 
این مقاله پاسخ دینامیکی سازه های دیوار قائم تحت بار گذاری انفجاری را مورد مطالعه قرار می دهد. بارگذاری انفجاری تحت تحریکات لرزه ای برحسب زمان براساس برخی فرضیات به منظور اطمینان از سرشت فیزیکی مسائل دینامیکی شبیه سازی شده است.ساختار دیوار قائم با صفحات مقیدشده در یک زاویه و ثابت شده در چهار لبه مدل شده و هر دو پاسخ خطی و غیر خطی تحت انفجار مورد بررسی قرار گرفته است.معادله حاکم حرکت سازه با روش المان محدود با المان های گرهی چهار ضلعی بدست آمده و با روش شتاب ثابت خانواده نیومارک انتگرال گیری شده است.برنامه BLASTSHELL که رفتار پوسته را تحت بارگذاری انفجاری آنالیز می کند بر روی نرم افزار متلب ایجاد شده است.نتایج عددی نشان می دهد که تاثیر نسبت میرایی ،موقعیت و فشار بارگذاری لرزه ای در پاسخ سازه دیوار اهمیت دارد.نتایج حاصل در ساختمان های محافظتی در هردو ناحیه غیر نظامی و دفاعی دارای کاربرد عملی است.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

(پرداخت آنلاین (دریافت آنی فایل ترجمه شده 
 
Physical Modeling of Seismic Soil-Pile-Structure Interaction for Buildings on Soft Soils
مدل سازی فیزیکی اندرکنش لرزه ای خاک -شمع -سازه در ساختمان‌های واقع بر روی خاک‌های نرم
 
رشته : عمران 
تعداد صفحات انگلیسی : 18
تعداد صفحات فارسی ترجمه شده : 32
قیمت : 18000 تومان
 
ترجمه چکیده :

تحقیق حاضر به مطالعه تأثیرات اندرکنش لرزه ای خاک -شمع -ساز ه(SSPSI) در پاسخ دینامیکی ساختمانها با ارتفاع‌های مختلف با انجام یک مجموعه از آزمایشات میزلرزه ای ساختمان‌های مدل 5- 10 طبقه و 15 طبقه انجام شده است . دو نوع فونداسیون ها هر مورد شامل 1-یک ساختمان با پای ثابت که نشان دهنده موقعیت اندرکنش خاک-سازه است  2- یک ساختمان با یک فونداسیون شمع با باربری انتهایی در یک خاک نرم مورد آزمایش قرار گرفته اند. یک ظرف خاک لایه ای پیشرفته طراحی شده که از سه مدل سازی عددی سه‌بعدی برای حداقل نمودن تأثیرات مرزی و شبیه‌سازی حرکات میدان آزاد در طول آزمایشات میز لرزه ای استفاده می‌کند .چهار رخداد واقعی لرزه ای  شامل کوبه 1995 ،نورث ریچ 1994 ،ال سنترو 1940 و هشینوهه 1968 در هر مدل اعمال  شدند .
با توجه به اندازه‌گیری‌های تجربی مشاهده شده است که SSPSI تغییر شکل‌های جانبی حداکثر و جابه‌جایی نسبی بین طبقه ای ساختمان‌های با فونداسیون های دارای شمع با باربری انتهایی در مقایسه با ساختمان‌های با پای ثابت افزایش می دهد .مؤلفه ی گهواره‌ای نقش مهمی در افزایش تغییرشکل جانبی و سازه ایفا می‌کند یعنی آنکه  می‌تواند تراز عملکرد ساز راه تا نزدیکی خرابی و یا حتی سطوح خرابی (فروپاشی ) انتقال دهد و این موضوع باید از قبل در طراحی لرزه ای ساختمان‌های موجود بر روی خاک‌های نرم در نظر گرفته شود .

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

پرداخت آنلاین (دریافت آنی فایل ترجمه شده)
 

Influence of soil-structure intraction on the response of seismically isolated cable-stayed bridge

تاثیر اندرکنش خاک-سازه بر روی پاسخ پل کابلی جداسازی شده لرزه ای
 
رشته : عمران 
تعداد صفحات انگلیسی : 12
تعداد صفحات فارسی ترجمه شده : 21
قیمت : 11000 تومان

چکیده:

شرایط خاک تاثیر زیادی بر خرابی سازه ها در هنگام زلزله دارد.این مقاله در تلاش است که تاثیر اندرکنش دینامیکی خاک سازه (SSI) را بر رفتار پل های کابلی جداسازی شده لرزه ای قرار گرفته برروی گروه شمع های قائم با کلاهک صلب در خاک لایه ای نسبتا عمیق برروی بستر صلب ،مورد بررسی قرار دهد.در رویکرد پیش رو،شمع های که به صورت گروهی در نزدیک یکدیگردر زیر برج ها قرار دارند و به عنوان یک تیرقائم معادل منفرد در نظرگرفته می شوند. اندرکنش خاک شمع به صورت یک تیر در فنداسیون غیرخطی وینکلر با استفاده از فنرهای هیسترسیس  با توزیع یکنواخت و ضربه گیرهای وسیکوز موازی شبیه سازی شده اند.
پل کابلی با استفاده از تکیه گاه های لاستیکی با میرایی بالا جداسازی شده و تاثیرات SSI با انجام آنالیز لرزه-ای در غالب زمانی با استفاده از روش انتگرال گیری مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است.پاسخ لرزه ای پل کابلی جداسازی شده با SSI تحت تحریک های لرزه ای دو جهته با در نظرگرفتن انعطاف پذیری های مختلف خاک بدست امده است (یعنی دو مولفه افقی با اعمال همزمان). ارزیابی اهمیت رفتار غیرخطی خاک موثر بر پاسخ سیستم و شناسایی شرایط مورد نیاز تاثیرات SSI در طراحی پل های جداسازی لرزه ای مورد تاکید قرار گرفته است. مشاهده شده است که خاک اطراف شمع ها تاثیر به سزایی در پاسخ پل جداسازی شده دارد و اگر از تاثیرات SSI صرف نظر شود، جابجایی های تکیه گاهی پایین دست (کمتر ازمقدار تخمین زده شده) بدست خواهد آمد. در نظرگرفتن تاثیر SSI در طراحی موثر پل کابلی جداسازی شده لرزه ای بسیار ضروری است، مخصوصا هنگامی که برج ها دارای صلبیت بالایی باشند شرایط خاک نرم تا متوسط باشد. علاوه بران  می توان دریافت که مدل خطی خاک منجر به پیش بینی دقیق پاسخ برشی پایه برج نخواهد شد و همچنین مدل سازی غیر خطی خاک به منظور بررسی رفتار دینامیکی سیستم شمع –خاک ضروری است.


دانلود رایگان مقاله انگلیسی

پرداخت آنلاین (دریافت آنی فایل ترجمه شده)
 

 
sitedesign